Minister Gašperšič v Velenju o tretji razvojni osi

Foto: pixabay

Velenje – Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je dopoldne v Velenju udeležil predstavitve aktivnosti v pripravah na gradnjo hitre ceste na odseku tretje razvojne osi od priključka Šentrupert do priključka Slovenj Gradec. Kot je po sestanku povedal minister, je šlo za precej operativen sestanek z župani o dogajanju na terenu. Po besedah ministra trenutno potekajo predvsem parcelacije in odkupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije, župane občin ob predvideni trasi pa so seznanili tudi s terminskim načrtom do pridobitve gradbenih dovoljenj.

“Terminski načrt je še vedno v okvirjih, ki smo jih napovedovali, in pomeni začetek gradnje proti koncu leta 2019, dokončanje projekta pa v letu 2023,” je o prvi fazi naložbe do Slovenj Gradca dejal infrastrukturni minister.

Ob tem so se dotaknili tudi problematike, ki so jo sprožile nekatere civilne iniciative oziroma prebivalci, ki jim grozi razlastitev. Minister je županom teh občin (Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki) predlagal, da bi bilo bolj smotrno in pametneje napore usmeriti v to, da se doseže napredek v smeri čim prejšnjega začetka gradnje.