Milijon evrov izgube

Člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje so na nedavni seji pozitivno ocenili sanacijski program bolnišnice in letošnji finančni načrt. Ugotovili so, da bi bolnišnica lansko poslovno leto sklenila z 5,9 milijona evri izgube, če ne bi pridobila iz interventnega zakona 4,9 milijona ervov. Tako je leto 2017 sklenila z milijon evrov izgube. Sanacijski program do leta 2021 predvideva postopno zmanjševanje izgube. Učinki letošnjih predvidenih ukrepov naj bi – po ocenah – znašali blizu 2 milijona evrov.