Mestne občine so primorane dvigniti cene predšolskega varstva

Velenje, 6. februarja – Na prihodnji seji Sveta MO Velenje 28. februarja je na dnevnem redu tudi dvig cen v vrtcih, če do takrat ne bo prišlo do drugačne odločitve s strani države. Za koliko, smo vprašali župana Petra Dermola: »Kalkulacije, za koliko bi se cena dvignila, še delamo. Lani smo več kot pol milijona evrov namenili za subvencije za razliko do polne cene. Dvig naj bi bil med 14 in 17 odstotkov cene storitve, za starše pa bi to pomenilo okoli 9 do 11-odstoten dvig stroška na položnici.«
Kot še pojasnjuje župan, je dvig cen posledica napredovanj in sproščanj plač v javnem sektorju, poleg povečanj stroškov za energijo, hrano … »Pritisk je velik. Vrtcu Velenje smo že v preteklih mesecih skušali pomagati pri obvladovanju likvidnosti. Na srečanju Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) smo ugotovili, da je to vsesplošen problem in da vse mestne občine s februarjem predvidevajo dvig cene varstva v vrtcu. V vmesnem obdobju je ZMOS dal pobudo vladi, da bi država prevzela manjko sredstev in bi ne bilo treba dvigovati cen. Odziva ni bilo. Mestne občine smo tako primorane dvigniti cene predšolskega varstva. Prihaja pa še do različnih pobud poslanskih skupin, da bi naj te stroške le prenesli na državo,« razlaga župan.
Na našo pripombo, da so občine dobile višjo glavarino, pa je Peter Dermol dejal: »Inflacija je bila 10-odstotna, glavarina pa se je dvignila za 4 odstotke. Torej to ni dovolj, da bi pokrili vse zakonske obveznosti. V MO Velenje imamo prilivov s strani države iz naslova glavarine za okoli 6 milijonov manj, kot imamo zakonskih obveznosti. Če temu ne bi bilo tako, bi sredstva iz povišane glavarine lahko uporabili za različne investicije, tako pa moramo te krčiti, da lahko poplačujemo zakonske obveznosti iz naslova tekoče porabe.«