Mestna občina Velenje toži Premogovnik Velenje

Mestna občina Velenje je vložila tožbo proti Premogovniku Velenje, ker je februarja ponovno objavil javni razpis za prodajo avto kampa ob Velenjskem jezeru z javnim zbiranjem ponudb (za precej višjo ceno kot lani jeseni), kljub temu da je Mestna občina Velenje kot predkupna upravičenka že lani uveljavljala svojo predkupno pravico in sprejela ponudbo za nakup kampa po ceni, ki ji je bila ponujena na podlagi lanskega razpisa (650.480 evrov). Prav tako je občina vložila predlog za izdajo sklepa za začasno odredbo, s katerim se Premogovniku Velenje prepove odtujitev in obremenitev kampa.

Če bi Mestna občina Velenje že bila lastnica kampa, bi se lahko prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah za pridobitev nepovratnih sredstev v višini največ do 2 milijona evrov.
Odločitev, da občina uveljavi predkupno pravico, so potrdili tudi svetnice in svetniki na 20. seji Sveta Mestne občine Velenje 5. oktobra 2021.