Mestna občina Velenje poziva k elektronski oddaji vlog

Velenje – Mestna občina Velenje občanke in občane poziva, da v čim večji meri vloge, ki so na voljo v e-obliki, oddajajo po elektronski poti na: info@velenje.si. Strankam je omogočeno, da vloge začasno vložijo tudi po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Uprava Mestne občine Velenje bo takšne vloge obravnavala, če ne bo dvomila o njihovi pristnosti oziroma, če ne bodo podane okoliščine, zaradi katerih se bo porajal dvom v pravo in resnično voljo vložnika.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb koronavirusa je vlaganje vlog v uradnih prostorih Mestne občine Velenje možno le izjemoma in po predhodnem dogovoru z zaposlenimi pri upravi Mestne občine Velenje, katerih kontakti so navedeni na spletni strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si).

Vloge v upravnih zadevah se v elektronski obliki lahko oddajajo tudi na portalu eUprava, kjer so na voljo tudi vloge v pristojnosti lokalnih skupnosti ter na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e-vloge in e-obrazci).