Mestna občina Velenje ostaja branju prijazna občina

Na Ministrstvu za kulturo je 2. Decembra potekala slavnostna podelitev nazivov branju prijazna občina, ki ga je MO Velenje pridobila v letu 2019, ko je prvič sodelovala na javnem natečaju, ki ga skupaj z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije izvajajo v Združenju splošnih knjižnic. Letos je ta naziv potrdila.

Za podaljšanje naziva so morale občine v zadnjih treh letih (2020–2022) izvesti vsaj en nov projekt, povezan z infrastrukturo na področju spodbujanja bralne kulture in bralne pismenosti oz. vsaj en nov vsebinski projekt. Pri prijavi je MO Velenje predstavila projekte Avtomatizacija Knjižnice Velenje, postavitev avtomata za knjige Knjigolin21 in vzpostavitev Gaja poezije ter rezidenčnega paviljona, Šaleške razglede, Lirikonfest in počastitev 100. obletnice rojstva Karla Destovnika Kajuha.

MO Velenje podpira številne aktivnosti organizacij, ki se v občini ukvarjajo s širjenjem bralne kulture, aktivnosti pa izvaja tudi sama: leta 2000 je ustanovila Ustanovo Velenjska knjižna fundacija, katere namen je nudenje moralne, organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše, izvaja javne razpise za sofinanciranje založniških projektov, financirala je postavitev zbirke prvih beril v Knjižnici Velenje, s knjižnimi nagradami obdaruje občane, izdaja brošure v počastitev občinskega praznika … Namen javnega natečaja je torej promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Veljavnost naziva je tri leta.