Mestna občina Velenje je poslovala dobro

Velenje – Mestna občina Velenje je lani dobro poslovala in izpolnila tudi vse zastavljene naloge in to z manj sredstvi kot so prvotno načrtovali. Prihranke  so dosegli  predvsem na področju  kohezijskih projektov vodo oskrbe in kanalizacije. Velenjski svetniki so lansko poslovanje ocenili za dobro in soglasno potrdili zaključni račun v katerem sta ob koncu leta ostala dva milijona in pol evrov.