Mestna blagajna v prostorih Delavske hranilnice

Evri, evri in še enkrat evri ...

Velenje –  Od 4. januarja izvaja Mestna občina Velenje projekt Mestne blagajne v prostorih Delavske hranilnice, na Šaleški cesti 20. Občanke in občani lahko tam položnice brez provizije plačujejo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure na posebej označenih okencih. Tako so se odločili, ker je podala ta banka najugodnejšo ponudbo, občina pa sama zaradi uvedbe davčnih blagajn ni več mogla izvajati brezplačne mestne blagajne.

V lanskem letu je bilo plačanih 216.770 univerzalnih plačilnih nalogov, kar pomeni 18.064 mesečno.

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Mestne občine Velenje poravnajo položnice, ki jih izstavljajo občinski javni zavodi pa Elektro Celje Energija, Ferdom, Habit Velenje, Naš čas, Pup Saubermacher, PV Invest, Stanovanjsko podjetje Linea, Šolski center Velenje, T-2. Prav tako je brez provizije možno poravnati Mestni občini Velenje kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni. Po novem lahko občani na Mestni blagajni plačujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kar do sedaj ni bilo možno.