Mesta so tista, ki morajo narediti še več za zeleno preobrazbo

Velenje, 15. februarja – V sklopu otvoritvenih dogodkov v letu, ko je Velenje nosilec naziva evropski zeleni list, je dopoldne v Domu kulture potekala mednarodna konferenca Mi spreminjamo, premikamo in rastemo na temo urejanja zelenih površin v urbanem okolju, zvečer pa otvoritvena slovesnost, ki so jo glasbeno obogatili slovenski glasbeni ustvarjalci in otroški pevski zbor velenjske glasbene šole.

Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, je v svojem pozdravnem nagovoru Velenju čestital za priznanje zeleni list. »To je še posebej pomembno za Mestno občino Velenje, ki je specifična in sama po sebi predstavlja zelo velik izziv. Gre za premogovniško regijo, ki je tako kot ostale premogovniške regije v Evropi pred izzivom zapiranja premogovnikov. Posledično nastajajo drugi problemi v zvezi z zaposlenimi in infrastrukturo. Velenje je na pravi poti in nedvomno mu bo ta nagrada v spodbudo.«
Poudaril je, da ima občina Velenje in tudi vse ostale občine v Sloveniji v obdobju 2021‒2027 veliko podporo evropskega kohezijskega fonda. »V cilju 2 od 3,3 milijarde evrov, kolikor je vreden kohezijski fond, kar 730 milijonov evrov namenjamo različnim ukrepom za blaženje podnebnih sprememb. V okviru tega je Velenje deležno sredstev tudi kot mestna občina, posebej iz naslova celostnih teritorialnih naložb, pri čemer so posamezni cilji namenjeni zelenim programom. Potem je tukaj še Norveški mehanizem v višini 50 milijonov evrov in Švicarski mehanizem v višini 16 milijonov švicarskih frankov ter Interreg projekt v višini 160 milijonov,« je našteval denarna sredstva, a dodal, da denar ne pomeni nič, če za njim ne stojijo ljudje.

Jevšek je še povedal, da je Slovenija na področju »zelenega urbanizma« v preteklih letih zaostajala, in to se pozna tudi v primerjavi z ostalimi državami. »Zato je tempo na različnih področjih zdaj toliko hitrejši in tako sta ministrstvi za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor s svojimi razpisi zelo aktivni, tudi v okviru kohezijskega denarja, za katerega odgovarjamo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.«

Udeležencem konference je dobrodošlico izrekel župan Peter Dermol, ki je poudaril, da se v Velenju zavedamo pomembnega vpliva zelenih površin na kakovost življenja v mestu ter nujno vključevanje stroke in občanov v procese načrtovanja in odločanja. »Zelene površine gradijo kulturo in prostor, zato se pričakovanja po količini, dostopnosti, kakovosti javnih in drugih zelenih površin ter njihovih funkcij zelo povečujejo. Uveljavljajo se številni novi načrtovalni koncepti in rešitve, zato je pomembno, da povezujemo delo na ravni lokalne skupnosti, povezati je treba investicijsko načrtovanje in tudi upravljanje vseh zelenih površin v lokalni skupnosti.

Velenje naj bo vzor drugim

Vabilo k čim širši vključenosti v »leto« zelenega lista, sodelovanju in pogovorom na vseh nivojih je v svojem nagovoru poudarila tudi osrednja govornica na večerni svečanosti dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je ob tem Velenjčanom čestitala za pogumno potezo. »Kar 70 % ljudi živi v mestih, in to pomeni, da so mesta tista, ki si morajo še bolj prizadevati za pot zelene preobrazbe. Podnebne spremembe so dejstvo in žal nam je lani narava »pomagala« z dokazi. Vesela sem, da se uvajanja sprememb ne lotevajo samo največja mesta, ampak tudi manjša in srednja, in to s pozitivno energijo. Majhne spremembe lahko pripeljejo do velikih rezultatov.
Nujno je, da je Velenje zdaj vzornik ostalim mestom. Če bo namreč samo Velenje stopilo na pot zelene preobrazbe, se sprememba ne bo zgodila v potrebni meri. Če lahko Velenje pokaže priložnosti, na kakšen način govoriti z državljani in meščani o tem, kaj lahko vsak spremeni v svoji glavi, potem lahko spremenimo miselnost in smo resnično na pravi poti. Evropska komisija spremlja vso Slovenijo in vam bo nudila vso podporo, da bo ta sprememba čimprej narejena,« je poudarila.