Med zadolženimi tudi občina Ljubno

Ljubno – Vse do lani je bila občina Ljubno ena od redkih v Sloveniji, ki ni bila zadolžena. Lani pa je najela pol milijona evrov dolgoročnega  kredita za posodobitev smučarske skakalnice, najela pa ga je tudi za nakup kombija za izvajanje šolskih prevozov. V lokalni skupnosti ocenjujejo, da bodo z njim zmanjšali stroške šolskih prevozov.Dolg občine tako znaša na prebivalca približno 200 evrov. Sicer pa je lani imela občina 2,8 milijonov evrov prihodkov, odhodki pa so bili višji za  blizu 200 tisoč evrov.