Med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili 15 % hibridov

Statistični urad poroča, da je bilo v Sloveniji konec leta 2021 okoli 1.189.000 registriranih osebnih avtomobilov. Število prvič registriranih rabljenih osebnih avtomobilov se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 26, Število prvič registriranih novih hibridnih osebnih avtomobilov pa za 169 %.

Stopnja motorizacije se povečuje, starost osebnih avtomobilov se viša

Vsak četrti osebni avtomobil je bil v letu 2021 registriran v osrednjeslovenski statistični regiji. Četrtina osebnih avtomobilov je bila registrirana v občinah Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj in Celje. V letu 2021 je bilo v Sloveniji 564 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Stopnja motorizacije je bila kot že več let doslej najvišja v goriški statistični regiji (628), najmanjša pa v zasavski statistični regiji (539).
Osebni avtomobili, registrirani v Sloveniji v letu 2021, so bili stari povprečno 10,6 leta.

Diesel, bencin ali hibrid?

51 % v letu 2021 registriranih osebnih avtomobilov je vozilo na dizel, 47 % na bencinsko gorivo. Število dizelskih avtomobilov se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 2 %, število bencinskih je ostalo enako. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 70 %, na okoli 16.000, kar je bilo 1,3 % vseh registriranih osebnih avtomobilov. Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 47 %, na okoli 5.400, kar je predstavljalo 0,5 % vseh registriranih osebnih avtomobilov. Pri prvič registriranih novih osebnih avtomobilih so razmerja po vrsti pogona in goriva drugačna kot pri registriranih osebnih avtomobilih. Med vsemi novimi osebnimi avtomobili, ki so bili v 2021 prvič registrirani v Sloveniji, je bilo 15 % hibridnih, 3 % pa električnih osebnih avtomobilov. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je v enem letu povečalo za 169 %, tistih na električni pogon pa za 1 %.