Med dijaki ŠCV le okoli 25 odstotkov dijakov zainteresiranih za samotestiranje

Velenje – Ravnatelji osnovnih in srednjih šol bodo jutri od pristojnega ministrstva prejeli podatke o tem, kako bo izgledalo samotestiranje med dijaki in osnovnošolci zadnjega triletja. Za zdaj je zanimanje med dijaki Šolskega Centra Velenje majhno, okrog 25 odstotkov, si pa želijo z možnostjo prostovoljnega samotestiranja na domu omogočiti, da bi na tak način lahko šolanje v razredih ohranili do konca šolskega leta. Direktor Janko Pogorelčnik o samotestiranju na šoli pravi, da je ključno zavedanje, da vsi, tako dijaki kot strokovni delavci, v šolo prihajajo zdravi. »Samotestiranje daje možnost, da vsakdo svoje stanje preveri, saj  le tako ne bo prihajalo do nepričakovanih primerov okužb in karanten. Ne gre za obvezo in prisilo, temveč za zavest, da s samotestiranjem ščitimo sebe in druge. Če želimo biti samozaščitni, se moramo zavedati, da lahko samo zdravi prihajamo v šolo. Ne gre za prisilo, bolj za samozaščito,« pove direktor Šolskega centra Velenje, ki od dijakov, ki se ne bodo samotestirali pričakuje da bodo v šolo prihajali zdravi. Ne razume pa številnih ugibanj, vprašanj in upora nekaterih, saj gre za zdravje in šolanje dijakov v živo, ki bi ga na tak način lažje ohranjali do konca šolskega leta.