MČ Velenje – Levi breg vzhod je nezaspano spalno naselje

Začetki Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod segajo v leto 1981. Idilično kmečko okolje se je moralo umakniti hitro rastočemu blokovnemu naselju. Krajani novo nastajajočega naselja so bili prvotno del KS Šalek – Gorica. Naselje se je še kar širilo, število prebivalcev je bilo vedno večje. 16. marca 1996 so se krajani na referendumu odločili za samostojno Krajevno skupnost Edvarda Kardelja, ki je bila 26 krajevna skupnost v občini Velenje. Na podlagi novega Zakona o ustanovitvi občin iz leta 1995 je Občina Velenje postala Mestna občina Velenje, v okviru katere so nastale tri mestne četrti. Tako je iz KS Edvarda Kardelja nastala Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod.

MČ je majhna, obsega le 12 hektarov, sestavljata jo Kardeljeva ploščad in Stantetova ulica, a šteje 998 gospodinjstev oz. skoraj 4000 prebivalcev. Meje MČ so: Šaleška cesta, Kidričeva ulica, reka Paka in novo poimenovana Cesta Jožeta Ervina Prislana, ki nas loči od KS Šalek. Po podatkih Statističnega urada živijo v naši v MČ prebivalci kar 14 narodnih skupnosti. Starostna struktura prebivalcev je zelo raznolika. V letu 2017 je bilo 137 prebivalcev starejših od 69 let, letos že 354. V mestni četrti ni osnovne šole, je pa čisto blizu, čez Pako, OŠ Livada, a spada v KS Šmartno. Sta pa v MČ enoti Vrtca Velenje Lučka in Enci benci, sedež ima nekaj podjetnikov, ki opravljajo mirno dejavnost, seveda pa k njim spadajo tudi veliki – Pošta, Telekom in nakupovalni center Špar.

Bogato društveno življenje

Kot povsod so tudi v tej MČ zelo aktivni upokojenci v DU Šalek, Krajevni odbor RK, pri njih ima sedež Društvo diabetikov Šaleške doline, deluje Krajevni odbor Zveze borcev NOB. Urejene imajo lepe prostore na Kardeljevem trgu 5, ki so namenjeni predavanjem, delavnicam, sestankom večjega števila udeležencev, srečevanjem športnikov, v teh prostorih se družijo rokodelke Vrtnice, otroci v različnih delavnicah. So pred ponovno ustanovitvijo Društva prijateljev mladine. Na naslovu Kardeljev trg 7 je sedež Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod, v njih imajo sestanke krajevni odbori, tu je tudi Energetska svetovalna pisarna.

V času korone so prebivalcem nudili sosedsko pomoč. Spomladi imajo vedno očiščevalno akcijo, za 1. maj so letos po mnogih letih ponovno povabili Pihalni orkester Premogovnika Velenje, da je zaigral prvomajsko budnico. »Tradicija je bila pred leti prekinjena zaradi posameznikov, ki so na godbenike metali različne predmete, med drugim tudi prižgano petardo, ki je poškodovala člana orkestra. Našli smo prostor, ki je dovolj oddaljen, da ni nevarnosti za nastopajoče,« žalostni primer navede predsednica.

Celoten prispevek najdete v Našem času št. 34/22, ki je izšel 25. 8. 2022.