MČ Desni breg Velenje – najstarejša v občini

Mestna četrt Velenje – Desni breg je najstarejša v MO Velenje. V njej živi okoli 6.000 meščank in meščanov. Ta del Velenja je bil zgrajen v začetku nastajanja mesta pred 60 in več leti. Danes so v tem delu mesta pomembne ustanove: 3 osnovne šole – Mihe Pintarja Toleda, Gustava Šiliha in Antona Aškerca – Center za vzgojo in izobraževanje, Šolski center Velenje, Glasbena šola Velenje, Zdravstveni dom Velenje, dve lekarni, Dom za varstvo odraslih, več trgovin in številne storitvene dejavnosti. Predsednica Mestne četrti Desni breg je Jelka Sever – Časl.

Predstavite nam svojo mestno četrt, ljudi in življenje v njej!

»Glede na starost naše mestne četrti so stanovanjski objekti v njej prav tako stari, potrebni energetske prenove fasad in posodobitve. Tukaj živi veliko starejših upokojencev, ki pa za nujne posodobitve finančno največkrat niso sposobni. Zelo bi si želeli, da bi lahko v teh starejših blokih vgradili dvigala, ki bi jim močno olajšala življenje in podaljšala samostojno bivanje.

Veseli smo, da sobivamo z domom za varstvo odraslih, ki ga bodo še letos pričeli posodabljati.«

 Katera društva delujejo v mestni četrti in katere akcije, prireditve organizirate?

»Že vsa leta delujemo skupaj z Rdečim križem, Društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB Desni breg, Društvom izgnancev in s Šaleškim koronarnim klubom. Žal že drugo leto zapored zaradi epidemije skupaj z Rdečim križem Desni breg nismo mogli izvesti sicer tradicionalnega srečanja meščank in meščanov nad 70 let starosti. Prav tako nam je epidemija onemogočila srečanje z varovanci Doma za varstvo odraslih. To nas žalosti še posebej zato, ker so ravno ti v času epidemije najbolj osamljeni in zato potrebni človeškega stika in razvedrila. Močno upamo in si želimo, da bomo to lahko naslednje leto nadoknadili.

Podprli smo aktivnosti Zveze združenj borcev Desni breg, ki obiskujejo svoje bolne in ostarele člane po domovih. Spomladi smo izvedli očiščevalno akcijo, ki je dobro uspela, saj so naše meščanke in meščani znova dokazali, da jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo. Ponašamo se z lepo urejeno in s cvetličnimi gredicami zasajeno okolico stanovanjskih blokov in prav tako bogato zasaditvijo balkonov. Prepričani smo, da so naša blokovna naselja ena lepših v mestu.

Posebnih prireditev v preteklosti samostojno nismo izvajali, saj predvsem v poletnem času poteka veliko dogodkov na promenadi ob Trgu mladosti in drugje v mestu.

Sodelujemo tudi s krajani v drugih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, predvsem tradicionalno na športnih igrah v Stari vasi.«

Celoten prispevek najdete v Našem času, št. 32/22, ki je izšel 11. avgusta.