Manjši stroški ponovitve slovesnosti

Višina stroškov povezanih s sklenitvijo zakonske in partnerske zveze je odvisna od tega, kje obred poteka. Če poteka v uradnih prostorih – na območju Upravne enote Velenje so trije: sedež upravne enote, glasbena šola Frana Koruna Koželjskega v Velenju in Vila Mayer v Šoštanju – sklenitev zakonske zveze ne stane nič. 170 evrov pa vas bo obred stal na drugih lokacijah. Z novim letom pa so se za poloviso zmanjšali stroški ponovitve slovesnosti, jubilejne poroke, kisedaj znašajo samo 170 evrov, ne glede na lokacijo. lani so stroški ponovitev slovensoti v uradnem prostoru stali 170 evrov, izven uradnega prostora pa so znašali kar 340 evrov.