Manj luči na avtocestah

Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, bo DARS z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo na priključkih na avtoceste in hitre ceste ter odprta trasa avtoceste. Na ostalih odsekih, kjer pa je to predpisano (predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča), pa bodo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam.  Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah DARS bodo vklopili le po potrebi.

S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2.000 MWh električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, tako tudi družba DARS sledi uredbi Evropske unije in prispeva k prizadevanjem za čim bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo v Sloveniji.

S sprejetimi ukrepi DARS sledi uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov.