Mali delničarji izgubili tožbo

Ljubljana, 26. septembra – Trije mali delničarji Premogovnika Velenje, MP Naložbe, Towra in Intertrade ITC v likvidaciji, so izgubili tožbo zoper 13 sedanjih in nekdanjih predsednikov uprav in nadzornikov Premogovnika Velenje, HSE in Teš. Sojenje se je pred sodnikom Dušanom Erjavcem v Celju začelo in končalo v petek, piše današnje Delo.
Omenjeni trije mali delničarji so v tožbi, ki so jo vložili pred slabimi tremi leti, zaradi domnevnega oškodovanja lastniškega kapitala zahtevali plačilo odškodnine Premogovniku Velenje v višini 17,4 milijona evrov. Tožba se je nanašala na prodajo premoga pod ceno družbama HSE in Teš.