Mag. David Kastelic novi predsednik uprave GRAWE zavarovalnice d. d.

GRAWE zavarovalnica d. d. ima novega predsednika uprave, mag. Davida Kastelica, ki je v zavarovalništvu zelo poznan, saj je v tej branži na vodilnih položajih aktiven že 22 let. David Kastelic je v GRAWE zavarovalnici zaposlen od začetka maja 2022, ko mu je po devetih letih potekel mandat predsednika uprave Zavarovalnice Sava d. d.

Dosedanjemu predsedniku uprave GRAWE zavarovalnice Marku Mikiču, ki je pred 32 leti sodeloval pri ustanovitvi prve tuje in zasebne zavarovalnice v Sloveniji ter nato vsa leta v upravi uspešno usmerjal GRAWE zavarovalnico d. d. je konec septembra potekel mandat.

GRAWE zavarovalnica d. d. je v 100-odstotni lasti zavarovalnice Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Avstrija, ki sodi med velike avstrijske zavarovalnice. Med glavne posle GRAWE skupine sodijo sklepanje zavarovanj in naložbe v nepremičnine. Sedemnajst hčerinskih zavarovalnih družb v srednji Evropi kaže na mednarodno usmerjenost zavarovalnice. Stabilnost in boniteta A sta odraz več kot 190-letne zgodbe o uspehu.

GRAWE zavarovalnica je eden od kompozitnih ponudnikov zavarovanj na slovenskem tržišču. V prvih šestih mesecih leta 2022 so kosmati prihodki od zavarovalnih premij znašali 24,8 milijona evrov, od tega 16,8 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj in 8 milijonov evrov na področju osebnih zavarovanj. Na vseh področjih poslovanja je bila dosežena rast. Povišala so se tudi izplačila odškodnin in zavarovalnin, saj je leto zaznamovano z vremenskimi ujmami. Kapitalska ustreznost (SCR-količnik) je ob polletju 2022 znašala 213,8 odstotka.

GRAWE zavarovalnica je zanesljiva in stabilna institucija, ki predstavlja varnost in neodvisnost ter poslovanje v korist strank. Je ena kapitalsko stabilnejših finančnih institucij v Sloveniji.

Predsednik uprave David Kastelic je tako opisal prihodnost GRAWE zavarovalnice: »Še naprej se bomo osredotočali na zavarovalne potrebe posameznikov, gospodinjstev ter sektorja malih in srednje velikih podjetij. Ta položaj bomo dolgoročno krepili in znotraj zastavljenih okvirov poslovne strategije razvijali vsa področja zavarovanj, na katerih smo že danes prisotni. Veliko pozornost bomo posvečali dolgoročni, predvsem pa finančno vzdržni rasti in nizki stroškovni obremenitvi poslovanja.«