Lubadar napada z vso močjo

Velenje, 7. avgusta – Letošnje poletje je vroče, daljša obdobja toplega in sušnega vremena pa ob tem, da je v gozdovih v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini po lanskoletnem žledolomu ostalo še precej oslabljenih in poškodovanih iglavcev, zelo močno povečujejo ogroženost slovenskih gozdov podlubniki. Ti napadajo z vso močjo, gozdarji dnevno odkrivajo nova žarišča napadov podlubnikov, pri čemer so jim v pomoč vabe. Te postavljajo izključno zato, da lahko opazujejo, kje je »udaril« lubadar. Samo v gozdovih po Šaleški dolini so postavili 100 vab. Gozdarji se bojijo, da bo do konca leta lubadar napadel in poškodoval milijone kubičnih metrov dreves, zato pozivajo lastnike gozdov, da skrbno pregledujejo gozd in takoj ukrepajo.

Zavod za gozdove Slovenije je razglasil rdeči alarm zaradi podlubnikov, pripravlja pa tudi predlog posebnih ukrepov za njihovo obvladovanje in zatiranje. Gozdarji se namreč bojijo, da bo letošnji udar podlubnikov največji po drugi svetovni vojni. Aleš Ocvirk, vodja šoštanjske krajevne enote nazarskega območne enote Zavoda za gozdove RS, je bil prejšnji teden veliko na terenu. Potrdil nam je, da se podlubniki hitro širijo tudi na nazarskem gozdnogospodarskem območju, kamor sodi tudi Šaleška dolina, kjer so do 20. julija gozdarji odkazali odsek dobrih 13 tisoč kubičnih metrov napadenih smrek. »Najbolj so prizadeta območja, kjer je lani pustošil žled. Čeprav smo mislili, da so lastniki svoje gozdove po njem dobro očistili, se sedaj kaže, da je lahko lovno drevo za podlubnike ena sama poškodovana smreka, ki je ostala v gozdu. Ni nujno, da je le žled kriv za razrast podlubnikov. Včasih se razmnožijo bolj, včasih manj, saj je gozd njihov naravni habitat. Dejstvo je, da imajo radi vročino, ki je letos res ne manjka.« Izvemo še, da so trenutno najbolj prizadeti gozdovi v Mozirju in Nazarju, zelo ogroženo je območje Belih Vod, Loma in Topolšice, pa tudi velenjski gozdovi. »Višje, ko gremo, manj je prizadetih dreves,« nam pove Ocvirk.

Samo v Belih Vodah naj bi lubadarke letos uničile že 3 tisoč kubičnih metrov smrek. Zato gozdarji lastnike gozdov pozivajo, naj bodo pozorni na svoj gozd, ga redno obiskujejo in pregledujejo. Če opazijo napad podlubnikov, naj takoj obvestijo Zavod za gozdove Slovenije, sami pa nemudoma začnejo akcijo in posekajo okužena drevesa. Ker gre za varstveno-sanacijsko sečnjo, ni treba čakati revirnih gozdarjev, da označijo drevesa. Lastniki naj zabeležijo, koliko dreves so posekali, in to javijo revirnemu gozdarju, da jim izda odločbo, štore pa požigosa kasneje.«

Ob tem Ocvirk opozarja, da je nujno, da posekana drevesa nemudoma spravijo iz gozda, saj so tudi, ko že padejo, še lovna drevesa za podlubnike, ki se tako še namnožijo. »Tudi veje je treba zložiti na kup in pokriti s črno folijo, še bolje pa je, če jih lastniki zložijo na soncu, saj vročina posuši les in ustavi napade podlubnikov. Podlubniki bodo letos razvili vsaj še eno generacijo, zato septembra in oktobra pričakujemo še veliko težav v naših gozdovih.« In zato je tako pomembno, da lastniki dobro počistijo gozdove. V pomoč bi bil tudi dež, saj ta med rojenjem lubadark onemogoči, da letajo naokoli in iščejo nove žrtve. Poleg tega zalije drevo, več vlage v tleh pa pomeni, da je drevo tudi bolj odporno, prevodnost sokov v drevesu postane močnejša, zato podlubniki niso več tako agresivni. Vročina namreč precej oslabi drevesa, kar podlubniki obožujejo.