Lokalna podjetja za deficitarne poklice nudijo 145 štipendij

Že peto leto MO Velenje sofinancira štipendije za deficitarne poklice, ki jih dodeljujejo delodajalci s sedežem v občini. Na letošnji javni poziv delodajalcem za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2023/2024 se je odzvalo 6 lokalnih podjetij, in sicer Premogovnik Velenje, HTZ, Esotech, Skaza, Sipoteh in DBSS. Višino štipendije, ki traja do zaključka izobraževanja, določi štipenditor. MO Velenje kot sofinancer zagotovi največ 40 % izplačane štipendije in ta ne presega 40 evrov mesečno za dijaka oz. 80 evrov za študenta.

Podjetja so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 145 štipendistov, od tega za 84 dijakov in 61 študentov. Največ je potreb po sofinanciranju štipendij za poklice s področja strojništva, elektrotehnike, geotehnologije in gradbeništva. Do prijav za pridobitev štipendij lahko dijaki in študenti dostopajo na spletnih straneh ali oglasnih deskah navedenih podjetij. Roki za prijavo na razpise so različni in so navedeni v javnih razpisih podjetij.

Pogoji za dodelitev štipendije dijakom in študentom so, da imajo stalno prebivališče v MO Velenje in so državljani Republike Slovenije, da so vpisani v učni oz. študijski program za deficitarni poklic, ki je uvrščen v nabor deficitarnih poklicev v šolskem letu 2023/2024, da niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ter da hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Obveznosti štipendista so tudi, da se udeleži 14-dnevne strokovne in enomesečne počitniške prakse, ki mu jo zagotovi štipenditor, ter da se po zaključku izobraževanja zaposli pri štipenditorju za najmanj polovično obdobje prejemanja štipendije. Štipendist mora MO Velenje in štipenditorju najkasneje do 30. novembra dostaviti dokazila o uspešno zaključenem letniku in prav tako oba na začetku šolskega oz. študijskega leta obvestiti o vpisu v višji letnik.

Za namen sofinanciranja štipendij za šolsko/študijsko leto 2023/2024 je MO Velenje v proračunu zagotovila 21.600 evrov.