Ločičnik predstavnik občine?

Med 11 točkami, ki so na dnevnem redu današnje (ponedeljek) seje sveta občine Šmartno ob Paki, je tudi imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje. Na razpsi sta prispeli dve kandidaturi, in sicer je stranka SMC predlagala Mitja Ločičnika, šmarški občinski odbor stranke SLS pa Karlo Slemenšek. Kasneje naj bi ta od kandidature odstopila, zato so člani komisije za volitve in imenovanja soglasno potrdili kandidaturo Ločičnika. Potrditi jo morajo sedaj še šmarški svetniki. Minuli mandat je bil predstavnik občine Šmartno ob Paki v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje dr. Leopold Rezar.