Ljubiteljska kultura bogati posameznika in družbo

Od 20. maja do 19. junija – torej cel mesec – bo potekal letošnji teden ljubiteljske kulture (TLK), saj se je »v dveh letih, ko je bila tudi ljubiteljska kultura v svojem delovanju ovirana, nabralo veliko elana, idej, ljudje pa želijo svojo ustvarjalnost pokazati obiskovalcem galerij, gledališč in številnih drugih prizorišč,« je pojasnila Nina Mavec Krenker, vodja Območne izpostave JSKD Velenje.

Velenjska izpostava je za začetek tedna ljubiteljske kulture v Vili Bianci odprla razstavo likovnih del Društva šaleških likovnikov Velenje, 20. maja pa podelila priznanja posameznikom in društvom na področju ljubiteljske kulture. Priznanji Sveta območne izpostave Velenje sta prejela Jože Krajnc in Vlado Vrbič, jubilejna priznanja Območne izpostave Velenje Stane Cevzar, Franc Lesjak, Tomaž Lesnjak, Branko Spital in Veljko Vlahović, zlato jubilejno priznanje pa Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šoštanj.

Vrhunec TLK v Šaleški dolini bo 2. junija, ko bo na Visti zapelo 10 pesmi več kot 350 pevcev združenih pevskih zborov osnovnih šol Šaleške doline.