Lista prosilcev za stanovanje v četrtek

Velenje – V četrtkovi številki Našega časa bo objavljena prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za prosilce, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udležbe. Na listi je 279 prosilcev. Vloge za najem stanovanj so strokovne službe Mestne občine Velenje  sprejemale novembra lani. Na razpis je prispelo 367 vlog.