Letos več kot 1,3 milijona evrov za delovanje gasilcev

Mestna občina Velenje bo letos za izvajanje javne gasilske službe namenila 1.360.000 evrov; 415 tisoč evrov za nakup novih gasilskih vozil, 100 tisoč evrov za pripravo projektne in investicijske dokumentacije Satelitskega urgentnega centra ter centra za reševanje. V želji po profesionalizaciji delovanja gasilske službe so v teku postopki za ustanovitev javnega zavoda. Za vzdrževanje gasilskih domov bo namenjenih 60.000 evrov, in sicer za GD v Šentilju, Škalah in Pesju ter za pridobivanje dokumentacije treh objektov v Vinski Gori, Šaleku in Bevčah.

Gasilci so ves čas epidemije opravljali vse operativne naloge, poleg tega jim je uspelo izvesti tudi nekaj drugih aktivnosti. Opravili so 450 intervencij, v katerih je sodelovalo več kot 2.529 gasilcev.