Letos dodelili 116 stanovanj

Velenje – Mestna občina Velenje še vedno sodi v sam slovenski vrh po vlaganjih v gradnjo neprofitnih stanovanj. Letos so objavili nov stanovanjski razpis, med prosilce pa so do konca novembra razdelili 116 stanovanj. Na čakalni listi je ostalo 200 prosilcev, od teh le 7 na listi B. To so prosilci z višjimi dohodki, ki morajo ob vselitvi plačati subvencijo v višini 10 % vrednosti stanovanja, potem pa jim od nje mesečno odštevajo stroške najemnin. Največ potreb je v Velenju trenutno po manjših stanovanjih. Na občini ocenjujejo, da bi potrebovali kar 85 enosobnih stanovanj, kolikor imajo trenutno prosilcev za stanovanja, ki živijo sami.

Za subvencije 335 tisoč evrov

Na Mestni občini Velenje še ugotavljajo, da je število najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj, ki so upravičeni do subvencije plačila najemnine, vsako leto več. O upravičenosti odloča Center za socialno delo, občina pa mora po zakonu najemnine doplačevati iz proračuna. Letos bodo  za subvencije najemnin odšteli vsaj 335 tisoč evrov.