Leto od stečaja Tovane nogavic Polzela

Polzela – Konec julija je preteklo eno leto od prenehanja poslovanja Tovarne nogavic Polzela. V tem času stečajnemu upravitelju Zlatku Hohnjecu še ni uspelo najti kupca za večino nepremičnega premoženja, prodati pa mora še tudi nekaj opreme in zalog. Upniki so v stečaju Polzele prijavili za 8,9 milijona evrov terjatev. Največ, dobre 3 milijone, so prijavili bivši zaposleni, ki jim je podjetje ostalo dolžno nekaj plač, odpravnine in nekaj drugih denarnih nadomestil. Stečajni upravitelj je doslej nekdanjim delavcem že poplačal petino terjatev.