Leta niso pomembna, kadar človek želi pomagati

Velenje, 18. oktobra – Mestna občina Velenje je tudi letos skupaj z Mladinskim svetom Velenje in Mladinskim centrom Velenje objavila javni natečaj, preko katerega je komisija v sestavi Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje, Janko Urbanc, direktor Mladinskega centra Velenje, in Nina Smrekar, predsednica Mladinskega sveta Velenje, izbrala Naj prostovoljce leta 2021. V Vili Bianci so razglasili naj prostovoljca v kategoriji do 30 in nad 30 let ter naj prostovoljno organizacijo.

Ljudi, ki ob večjih naravnih in humanitarnih katastrofah pomagajo, se odzovejo na pomoč onemoglim, potrebnim pomoči, je v lokalni skupnosti veliko. »Na to smo lahko ponosni. Da znamo videti, slišati in pomagati, ko je to potrebno,« je v uvodnem govoru povedal župan MO Velenje Peter Dermol. »Prostovoljstvo je lepa vrednota, ki je del vsakogar, ne glede na status, vrednota, ki jo moramo spoštovati, negovati in ohranjati tudi v prihodnje.« Marko Pritržnik je poudaril pomen zavedanja, da je Velenje nastalo s pomočjo prostovoljstva in da je duh prostovoljstva gotovo prisoten še danes.

Na pobudo predlagatelja, TD Vinska Gora, je priznanje za Naj prostovoljca prejel Matic Učakar, študent predšolske vzgoje na Univerzi na Primorskem, ki mu idej za mladinsko sekcijo društva, ki ga vodi, nikoli ne zmanjka. Sodeloval je pri odprtju učne poti škrata Bisera, ki jo je Turistična zveza Slovenije nagradila z nazivom naj tematska pot. »Trudimo se mladim, vsem krajanom in obiskovalcem Vinske Gore predstaviti kraj, kakor ga vidimo sami. Želim, da bi več mladih v prostovoljstvu poiskalo nove izzive in priložnosti.«

Na pobudo predlagatelja, Mestne četrti Velenje Levi breg vzhod, je priznanje za Naj prostovoljca prejel Jože Kaker, ki se zaveda, da aktivno delo, gibanje, spremljanje ožjega in širšega okolja, sodelovanje s sosedi in z lokalno skupnostjo, pozitivno vplivajo na njegovo zdravstveno stanje in ga ohranjajo v kondiciji. V letu 2021 je opravil več kot 700 prostovoljnih ur. »Priznanje predstavlja spodbudo za naprej. Mladim priporočam, da poiščejo vzor v dobrih stvareh.«

Za naj prostovoljsko organizacijo v letu 2021 je bilo izbrano Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo Invalid. V njihovih programih aktivno sodeluje preko 45 prostovoljcev. Za svoje člane organizirajo številne športno-rekreativne in ustvarjalne delavnice, prilagojene posameznikovim psihofizičnim sposobnostim, prirejajo srečanja, meddruštvena tekmovanja, člane peljejo na ekskurzije, jim omogočijo obisk rehabilitacije.