Lani več kot 10% inflacija

Lansko leto smo zaključili z 10,3-odstotno inflacijo. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane ter električne energije, plina in drugih goriv. Blago se je v enem letu podražilo za 11,5 %, storitve pa za 7,7 %. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,2 %, poroča slovenski Statistični urad.

K letni inflaciji so največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 18,6 %). Podražitve električne energije, plina in drugih goriv (za 18 %) so imele 1,4 odstotne točke vpliva, dvig cen stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 12,9 %) je inflacijo zvišal za 1 odstotno točko.