Lani povečali prodajo za 12 odstotkov

Družba KLS Ljubno je specialist za izdelavo zobatih vencev za avtomobilsko industrijo.Njeno vodstvo zagotavlja, da tako dobrih poslovnih rezultatov, kot so jih dosegli lani, še niso. Prodajo so povečali za 12 odstotkov v primerjavi z letom 2016, dodana vrednost na zaposlenega je presegla 120 tisoč evrov, ebit kot eden od ključnih pokazateljev poslovanja, je porastel z dvomestnimi odstotki.