Lani izdali 46.000 informativnih izračunov dohodnine

Na Finančnem uradu Velenje so lani do konca novembra prejeli in obdelali 81.600 davčnih napovedi in obračunov davka ter 8.700 vlog za izdajo potrdil in razkritij podatkov. Med drugim so izdali skoraj 46.300 informativnih izračunov dohodnine, 24.100 odločb iz naslova odmere nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, 3.700 odločb o odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, skoraj 1.300 odločb o odmeri davka od premnoženja ter preko 1.100 odločb o odmeri davka na promet nepremičnin in davka od dediščin in daril. Število zavezancev vpisanih v davčni register se je povečalo za 1,4 odstotka glede na leto 2016, število pravnih oseb za 3,2 odstotka in število fizičnih oseb z dejavnostjo za 2,3 odstotke.