Lani blizu 390 tisoč vozil

Merilnik hitrosti, ki ga je namestila občina Luče na objektu v začetku Luč v smeri proti Solčavi, je pokazal, da je lani skozi kraj zapeljalo blizu 390 tisoč vozil, torej več kot 1000 vozil na dan. Na občinski upravi zagotavljajo, da se promet vsako leto povečuje. Največji promet so zabeležili lanskega 16. avgusta, ko je bilo na cesti več kot 3100 vozil. Tudi sicer je bil avgust najbolj prometni mesec  s povprečno 1600 vozili na dan. Najmanj prometen je bil februar z več kot 870 vozili na dan. Najvišjo hitrost je merilnih zabeležil v enem od petku v meseu juniju, in sicer 128/kilometrov na uro.