Kršitve pravic delavcev

Inšpektorji za delo območne enote Celje-Velenje v zadnjem času še vedno pogosto ugotavljajo kršitve v zvezi z neizplačevanjem plač in regresov za letni dopust, prepozno izplačanih plače in neplačanih prispevkov. Če inšpektor ugotovi, da delodajalec delavcu ne plačuje prispevkov, lahko poda ovadbo za kaznivo dejanje. To stori tudi kadar delodajalec plač že trikrat zapored ni izplačal. V letu 2016 so inšpektorji območne enote Celje-Velenje podali 8 ovadb in 9 naznanil kaznivega dejanja. Inšpektor za delo pa ni pristojen za izterjavo dolga delodajalca do delavca. Delavca lahko napoti na sodno varstvo in ta iztoži neizplačane plače. Odredi pa, da mora delodajalec v naslednjih mesecih plačo izplačevati do z zakonom določenega roka. Isto velja za regres.