Kriza se zrcali v številkah

Velenjska enota Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes Velenje) je že zbrala nekaj ključnih podatkov o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v lanskem letu za območje SAŠA regije (občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Solčava, Rečica ob Savinji).

Število zaposlenih se zmanjšalo za skoraj 8 %, prihodki so narasli, se je pa skoraj za 12 %, zmanjšal izvoz. Odhodki so bili višji za 19 %, , dobiček se je v primerjavi z letom 2019 skoraj prepolovil, izguba pa povečala za 225 %, . Mesečna bruto plača je bila višja za dober odstotek.

Tudi samostojni podjetniki so poslovali slabše. Število zaposlenih se je pri njih zmanjšalo za skoraj 5 %, , prihodki za manjši za 5,5 %, odhodki pa so se povečali za dobre 4 %,. Negativni poslovni izid je bil večji za 28 %, , mesečna bruto plača na zaposlenega pa se je povečala za 5,4 %,.

Podatke iz letnih poročil je predložilo 1.170 gospodarskih družb in 1.427 samostojnih podjetnikov.