Kratkotrajno parkiranje v Starem Velenju

Velenje – Od jutri dalje stopa v veljavo razširjeno območje kratkotrajnega parkiranja tudi v Starem Velenju ob hotelu Razgoršek in nekdanjo poslovno stavbo Vegrada (gostišče Picadilly). Na tem območju so parkirišča pretežno v zasebni lasti, vendar je MOV z lastniki uspela skleniti dogovor, da se tudi na njihovih zemljiščih, uvede območje kratkotrajnega parkiranja. S tem ukrepom bo zagotovljena možnost parkiranja obiskovalcem, ki pridejo v ta del mesta po opravkih.

Čas parkiranja je omejen na 90 minut. Začetek parkiranja mora voznik označiti na vidnem mestu v avtomobilu. Režim parkiranja velja od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Izjema so imetniki dovolilnic MOV, torej lastniki zemljišč in poslovnih prostorov na tem območju.