Krajani Stare vasi proti azilnemu domu

Svet krajevne skupnosti Stara vas je razpravljal o vzpostavitvi azilnega doma in ocenil, da navedbe župana, glede privolitve krajank in krajanov o nastanitvi 10 begunskih družin niso točne, saj so oktobra leta 2015 izrazili zgolj »nenasprotovanje ob izpolnjenih postavljenih pogojih«, niso pa podali soglasja, pravi predsednik Matjaž Zupanc. Poudarili so tudi, da so se okoliščine spremenile, saj ne gre več za začasno nastanitev beguncev, ampak za dalj časa trajajočo naselitev prosilcev za azil. Tej naselitvi odločno nasprotujejo. Ocenili so, da se ta problematika ne tiče zgolj njih, ampak vseh prebivalcev Mestne občine Velenje. Zato predlagajo, da se razprava na to temo organizira širše, za celotno občino, da se tako omogoči vsem občankam in občanom, ki to želijo, da izrazijo svojo voljo.