Krajani Šaleka in Gorice bodo še volili

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je za krajane krajevnih skupnosti Gorica in Šalek v nedeljo, 16. decembra, razpisala naknadne volitve manjkajočih članov Svetov krajevnih skupnosti in sicer v krajevni skupnosti Gorica štirih članov, v krajevni skupnosti Šalek pa dveh. Tako Svet Krajevne skupnosti Gorica kot Svet Krajevne skupnosti Šalek sta bila na rednih volitvah zaradi premajhnega števila kandidatov izvoljena v nepopolni sestavi.