Kontič zahteva opravičilo

V nasprotju z vmesnim poročilom, ki ga je obravnaval Državni zbor, je komisija za ugotavljanje politične odgovornosti pri bloku 6, ki jo vodi Matjaž Hanžek zapisala, da je med politično odgovornimi tudi velenjski župan Bojan Kontič. Ta naj bi namreč že leta 2007 vedel, da cena za premog v višini 2,25 GJ, ni prava.

Kontič Hanžku odgovarja:

Spoštovani predsednik Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj,

vaše trditve so neresnične; leta 2007 zagotovo nisem »vedel, da je načrtovana cena premoga, na kateri je temeljila ekonomika projekta, lažniva«. V petek sem bil nemalo presenečen, ko sem iz medijev izvedel, da ste me, kot predsednik Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, v osnutku končnega poročila preiskovalne komisije dodali na seznam politično odgovornih za domnevno preplačan blok 6 šoštanjske termoelektrarne. Dokler osnutka končnega poročila ne potrdijo člani komisije in kasneje še Državni zbor Republike Slovenije, gre pri njegovi vsebini sicer se vedno le za vaše osebno mnenje, zato je, četudi morda ne gre za postopkovne kršitve, vsaj zelo nenavadno, da je vsebina osnutka že dostopna medijem.

Kakorkoli: nikoli nisem zanikal, da sem investicijo v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj podpiral in jo zagovarjal. Kot poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, kot župan Mestne občine Velenje in kot prebivalec Šaleške doline. Kako je tudi ne bi, če je bila ves čas predstavljana kot investicija, ki bo omogočila izkopavanje lignita v Premogovniku Velenje in pridobivanje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj ter s tem ohranjanje številnih delovnih mest v Šaleški dolini do leta 2054, zmanjšanje škodljivih vplivov, ki so posledica delovanja premogovnika in elektrarne na okolje, boljši izkoristek premoga ter družbeno odgovorno ravnanje teh podjetij v dolini.

Prav tako vedno na glas povem, da – kakor številni strokovnjaki s področja elektro gospodarstva – še vedno menim, da Slovenija blok 6 Termoelektrarne Šoštanj za zanesljivo in kvalitetno oskrbo z električno energijo nujno potrebuje. Neizpodbitno dejstvo pa je, da nikoli in na noben način nisem sodeloval pri načrtovanju projekta, in z njim vse do tedaj, ko je bila gradnja bloka 6 že dejstvo, tudi nisem bil seznanjen. Vsakršna namigovanja, da sem bil kadarkoli česarkoli deležen v zameno za podporo projektu, so lažna in zlonamerna.

Za laž moram označiti vašo trditev, ki je, po objavah v medijih sodeč, zapisana v osnutku končnega poročila Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in sicer, da sem »že leta 2007 vedel, da je načrtovana cena premoga, na kateri je temeljila ekonomika projekta, lažniva« in da sem »kljub temu na različne načine pritiskal na državni zbor in vlade, da čim prej in brez strokovnega premisleka podprejo tako investicijo«.

Pomisleke o verodostojnosti mojih izjav in o resničnosti mojega pričanja pred Preiskovalno komisijo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, kjer sem povedal, da sem bil z načrtovano ceno premoga seznanjen in nisem imel razloga, da bi vanjo dvomil, sem pripravljen v vsakem trenutku ovreči tudi s preskusom z detektorjem laži. Vem pa – tako kot to vedo člani Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj – da so bili ob načrtovani ceni premoga 2,25 evrov za giga joul nazorno predstavljeni tudi pogoji, pod katerimi bi ta cena bila dosegljiva, in da ukrepi, potrebni za realizacijo načrtovane cene, niso bili izvedeni. Pričakujem vase javno opravičilo za nepremišljene in neresnične trditve. Če bo potrebno, ga bom dosegel po pravni poti. Še vedno zaupam v demokracijo, zato verjamem, da se ob morebitnem sodnem postopku ne boste sklicevali na poslansko imuniteto.

Bojan Kontič