Ceste v Šoštanju – koncesija za 15 let

Šoštanj – Po izteku 3 letne koncesijske pogodbe je Občina Šoštanj avgusta letos objavila javni razpis za podelitev koncesije za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Podelitev koncesije bo vključevala redno letno in zimsko vzdrževanje vseh lokalnih cest, poleg tega pa še vlaganja v 43 kilometrov občinskih cest na 15 različnih odsekih. Z najugodnejšim izvajalcev bo sklenila 15-letno koncesijsko pogodbo za vzdrževalna dela, vlaganja pa bo moral izbran izvajalec izvesti v prvih petih letih koncesije. Začetek izvajanja načrtujejo pomladi prihodnje leto.