Koncesija na področju odpadkov

Gornji Grad – Občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava in Nazarje so se odločile, da se bodo povezale pri podelitvi koncesije za obdelovanje in odstranjevanje določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov njihove predelave. Do sedaj so podelile le koncesijo za zbiranje in prevoz nekaterih vrst omenjenih odpadkov. Občine Gornji Grad, ki je nosila projekta, Solčava in Nazarje so osnutek odloka že sprejeli. Koncesijo naj bi podelile do leta 2022.