Končali vzdrževalna dela v Pesju

Velenje – Komunalno podjetje Velenje je končalo vzdrževalna dela na sekundarnem kanalizacijskem omrežju na Partizanski cesti v Pesju (pred uvozom iz Partizanske ceste na Podgorsko cesto), zaradi česar je bila v preteklih dveh tednih popolna zapora pločnika na tem odseku. Dela so sklenili veliko pred predvidenim rokom, ki je bil sicer 27. maj.