Komunalno podjetje Velenje bo upravljalo mestno tržnico

Velenje – Pregled upravljanja tržnic po Sloveniji je pokazal, da se dejavnost upravljanja tržnic izvaja kot gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin, saj so tržnice organizirane na površinah, ki so javne, oziroma v lasti občin. Največkrat to dejavnost izvajajo javna komunalna podjetja.

Tudi v Velenju bo z novim letom upravljanje mestne tržnice prevzelo Komunalno podjetje Velenje. Kot lokalno podjetje se bo lahko hitreje odzvalo željam ponudnikov lokalno predelane hrane in povpraševanju občank in občanov. Upravljanje bodo izvajali z obstoječim kadrom.