Komunalno podjetje Velenje bo najemnikom stojnic na mestni tržnici na pobudo MO Velenje oprostilo plačilo dveh mesečnih najemnin

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki je od 1. 1. 2022 upravljavec mestne tržnice, bo zaradi vremenskih ujm v zadnjem obdobju najemnikom stojnic na mestni tržnici na pobudo Mestne občine Velenje  oprostilo plačilo dveh mesečnih najemnin, in sicer za avgust in september.

Vlogo za oprostitev upravičenci pošljejo po elektronski pošti na naslov
marjan.kotnik@kp-velenje.si s pripisom »Vloga s prilogami/ujme«, najpozneje do 25. 8. 2023.

Upravičence prosijo, da vlogi priložijo fotografije oz. druge priloge, ki kažejo, kakšno škodo so utrpeli (fotografije uničene opreme, pohištva in imetja pred odvozom na deponijo, fotografije poškodb v notranjosti objektov ter poplavljenih, poškodovanih in uničenih stvari, morebitno dokumentacijo o stroških sanacije, popis poškodovanih stvari s količinami).

KP Velenje so se svojim zaposlenim zahvalili z okrožnico direktorja mag. Gašperja Škarje za požrtvovalnost in pripadnost, da se je oskrba s komunalnimi dobrinami lahko vzpostavila po celotni dolini. Posebno skrb so namenili tistim sodelavcem in njihovim družinam, ki so v ujmah in nato še v poplavah utrpeli ogromno škodo. Ponudili so jim takojšnjo pomoč s čiščenjem, najnujnejšo oskrbo s hrano in oblačili. Delovni proces so zanje prilagodili tako, da so lahko v prvih dneh uredili najnujnejše doma. Za zaposlene veljajo tudi vsi vladni ukrepi, med njimi financiranje sedmih dni izrednega dopusta vsem prostovoljcem, ki pomagajo na prizadetih območjih, in državno subvencioniranje v višini 80 odstotkov nadomestila plače v primeru čakanja na delo.