Komunalno podjetje odprlo vsa vrata

Velenje – Komunalno podjetje Velenje je ob sproščanju ukrepov od danes dalje odprlo vrata tudi za stranke na vseh lokacijah podjetja (upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje na Koroški cesti 37b, poslovni enoti Energetika in Komunala na Koroški cesti 3a v Velenju, Centralna čistilna naprava Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju in pisarniški prostori na pokopališču v Podkraju). Stranke kljub temu prosijo, da poskušajo zadeve, če je to možno, najprej urediti po telefonu (03 896-11-00) ali po elektronski pošti kpv@kp-velenje.si. Ob vstopu v poslovne prostore pa je še vedno nujna uporaba zaščitne maske in upoštevanje zaščitnih ukrepov (razkuževanje rok).