Komunala dajala in jemala

Velenje – Na Komunalnem podjetju Velenje so uporabnikom v individualnih hišah posredovali poračune obračuna komunalnih storitev za obdobje januar – junij letos. Izstavili so 6.800 obračunov, od tega je 3.000 uporabnikov prejelo obračun v dobro v skupni višini 80.000 evrov, preostali pa v breme v skupni višini 166.000 evrov.