Komisije pričenjajo s popisom škode po neurju

Občina Šoštanj obvešča, da bodo komisije že v tem tednu na terenu pričele s popisom škode po neurju, ki jih je prizadelo od 1. do 6. avgusta. Župan je za ta namen imenoval tričlanske komisije, vsako sestavljata tudi predstavnik občinske uprave in predstavnik krajevne skupnosti. Vse, ki ste na utrpeli škodo, pozivajo, da to javite po e-pošti na civilna.zascita@sostanj.si, lahko pa po telefonu na številki 03 8984 316 ali 031 668 322. V kolikor ste svojo škodo že javili, tega ni treba storiti ponovno.

Če niste sigurni, ali je vaša škoda zavedena prosijo, da pokličete na katero od zgornjih dveh številk. Komisije na terenu bodo ocenjevale škodo na objektih, kmetijskih zemljiščih in infrastrukturi. Prosijo, da oškodovanci pripravijo EMŠO in davčno številko lastnika objekta, parcelno številko, leto izgradnje, neto uporabno površino objekta, za kmetijska zemljišča pa tudi KMG-MID številko.

V kolikor poznate ljudi, ki so utrpeli škodo jih seznanite z vsebino te objave.