Kombinirana izvedba študija

Velenje – V tem študijskem letu na Visoki šoli za varstvo okolja izvajajo takoimenovano kombinirano izvedbo študija, pri katerem le manjši del teoretičnih vsebin izvajajo na daljavo, vse ostalo poteka v živo. Če bo prišlo do ponovne razglasitve pandemije in zahteve po zaprtju šol, pa bodo seveda morali celoten študijski proces izvajati na daljavo, na kar so, kot pravijo na šoli pripravljeni. Veseli so, da se je vpis v zadnjih dveh letih povečal. Letos se je v prvi letnik na prvi stopnji vpisalo 38 študentov, kar je približno toliko kot v lanskem letu. Vpis novih na magistrski študij pa se je povečal. Skupaj imajo vpisanih 110 aktivnih študentov.