Kolesarska steza proti Mislinji

Državno kolesarsko omrežje proti Hudi luknji (del Štrekne), ki bo povezalo Velenje z Mislinjsko dolino in naprej z Avstrijo ter Dravsko kolesarsko potjo, bo končano do jeseni letošnjega leta. Predvidena kolesarska pot proti Mislinji bo dolga okrog 9,4 km in bo od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča potekala večinoma po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore ter preko sedmih premostitvenih objektov. Za 25. in 26. februarja je napovedana popolna zapora ceste, saj bo potekala montaža zadnjega sklopa nadvozov na tej kolesarski povezavi.

Investicijo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Mestna občina Velenje in Občina Mislinja pa namenjata za izgradnjo svojo kvoto v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij. Pridobili smo tudi del zemljišč na trasi, potrebnih za gradnjo.