Ko je nuja, izravnajo fosilna goriva

Velenje – 31. julija – Da je premog izjemno pomembno gorivo, se je znova pokazalo v sušnem in vročem juliju. V Premogovniku Velenje so se razmeram, ko hidrologija ni bila ugodna in ko so v hidroelektrarnah proizvedli manj električne energije, kot so načrtovali, odzvali takoj, pravi vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje, mag. Bogdan Makovšek. Poraba premoga v TEŠ-u, ki je v juliju znašala preko 380.000 ton, ni bila niti za trenutek motena.

»Na odkopu A na koti –80, ki je trenutno v obratovanju, smo 22. julija uvedli štiriizmensko delo, tako da odkop neprekinjeno obratuje vseh 24 ur na dan. Do nadaljnjega bo ta odkop tako obratoval tudi vse sobote,« pravi. Dodatno rezervo predstavlja premog na deponiji, kjer ga je bilo konec julija naloženega približno 200.000 ton. V Premogovniku zagotavljajo, da je s tem ustrezna dobava premoga Termoelektrarni Šoštanj zagotovljena tudi za naprej.

»Julija se je ponovno potrdilo, kako pomembna je termoenergija oziroma kako strateško pomemben je velenjski premog pri zanesljivi oskrbi z električno energijo v času, ko te na trgu ni oziroma so vodostaji rek zelo nizki in hidroelektrarne ne morejo proizvajati toliko energije, kot je načrtovano,« pravi.

Če proizvodnja energije v Termoelektrarni Šoštanj niti za trenutek ni bila motena v juliju, pa je treba povedati, da ni bila motena niti pred tem in to navkljub težkim geomehanskim pogojem, ki letos vladajo v jami. V prvi polovici leta so imeli dokaj neugodno odkopno fronto. »Do aprila je proizvodnja potekala na dveh odkopih, a je odkop CD1 pri napredovanju pogosto naletel na ostanke starih, nelikvidiranih prog. Večkrat je bilo potrebno izgrajevanje starih deformiranih lokov na samem odkopu, kar se je poznalo pri napredku in doseženi proizvodnji. Na odkopu D na koti –65 pa je bilo oteženo pridobivanje premoga iz stropnega dela. V aprilu je prišlo še do stebrnega udara in zatesnitve odvozne proge na odkopu D kota –65, zaradi česar je bilo potrebno pretesariti del proge v dolžini 86 metrov,« strokovno pojasni težave vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja PV.

Trenutno poteka proizvodnja samo na odkopu A na koti –80, ki so ga uvedli v proizvodnjo aprila, medtem ko je odkop D na koti –65 normalno zaključil z odkopavanjem v začetku junija, ko so se morali zaradi velikih težav, ki so se pojavljale v odvozni progi odkopa CD1, odločiti tudi za njegovo predčasno demontažo.

Veliko naporov, nekaj dodatnih delovnih dni, visoko strokovno znanje in tudi izkušnje so pripomogle k temu, da so polletje zaključili uspešno. Pa še kurilna vrednost premoga, ki so ga odkopali, je bila višja od napovedane oziroma tiste, ki so jo načrtovali. Znašala je 11,43 GJ/tono, ali povedano drugače, do sredine julija je kalorična vrednost nakopanega premoga znašala preko 19.000 teraJoulov, za kar pa je bilo treba nakopati okoli 1.670.000 ton premoga.