Knjižnica vendarle z mrtve točke

Mozirje – V občini Mozirje so že pred leti predvideli v tamkajšnjem Mercatorju nove prostore za Osrednjo knjižnico Mozirje. Pri tem so načrtovali tudi sredstva ministrstva za kulturo, a so bili na razpisih neuspešni. Letos pa so aktivnosti končno krenile  z mrtve točke. Po zagotovilih mozirskega župana Ivana Suhoveršnika so stekli dogovori o odkupu srednjih in zgornjih prostorov Mercatorja s predvidenim novim lastnikom objekta. Tu bo na voljo več kot 1000 kvadratnih metrov površin, tako da bodo lahko poleg sodobne knjižnice uredili še prostor za Videčnikovo domoznansko zbirko in večnamenski prostor. V sedanjih prostorih knjižnice v mozirskem kulturnem domu pa bosta našla svoj prostor muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani ter godba Zgornje Savinjske doline.