Kmetje bodo kmalu prejeli sklepe

Velenje – Mestna občina Velenje je tudi letos spomladi objavila razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Prvi del razpisa je končan, odziv pa je bil dober. Letos so imeli kar 30 tisoč evrov bogatejši proračun kot prejšnja leta. Za vse ukrepe so namenili 78.200 evrov, od tega največ za pomoč kmetom v naložbe, kar 63.500 evrov. Na prvi rok se je prijavilo 49 prosilcev, od tega 9 društev,  ostalo pa so kmetijska gospodarstva. V teh dneh na občini že pripravljajo sklepe o dodeljenih sredstvih, zato jih lahko prijavitelji kmalu pričakujejo. Največ sredstev bodo dodelili za nakup kmetijske mehanizacije, posodabljanje objektov, urejanje pašnikov in pomoč za nakup opreme v gozdarstvu. Še vedno je odprt razpis za sofinanciranje zavarovalnih premij. Kmetje imajo čas za prijavo nanj do 14. avgusta.